Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII de UTILIZARE A WEBSITE-ULUI (“T&C”)

www.ipboutique.ro

Versiunea [28.01.2020]

 

Scopul T&C

Acești termeni și condiții de utilizare conțin regulile pentru accesarea și folosirea de către utilizatori (în continuare „dvs.” sau „Utilizatorul”) a website-ului www.IP Boutique.ro („website-ul”), care este operat de către IP Boutique – Cabinet de Proprietate Industriala, Act de Autorizare nr. 2011-1735, C.I.F : 23584774, sediu: Bucuresti, Sector 3, str. Complexului nr. 1, bl. 62, sc. 3, et. 4, ap.106 (denumită în cele ce urmează “Ip Boutique”, “noi”, “Operatorul” sau orice alt termen similar).

Puteți naviga și utiliza website-ul nostru doar cu respectarea acestor T&C.

T&C se completează și trebuie coroborați cu Politica de confidențialitate a website-ului.

Acești T&C se aplică exclusiv pentru accesul și utilizarea website-ului și nu modifică alți termeni și condiții ai unui alt acord privind alte aspecte, pe care îl puteți avea cu IP Boutique sau afiliații acestuia.

 

Acordul dvs.

Prin continuarea utilizării acestui website ne confirmați că ați citit, înțeles și acceptat conținutul T&C.

De asemenea ne confirmați faptul că îndepliniți toate cerințele legale (vârsta, capacitate, autorizări prealabile etc.) pentru a vă asuma și executa în mod valabil acești T&C.

 

Obligații privind utilizarea website-ului

Utilizatorul poate folosi website-ul cu respectarea următoarelor obligații:

  • Să nu interfereze cu sau să perturbe în vreun fel securitatea website-ului sau a serviciilor, conturilor, serverelor, rețelelor sau resurselor conectate la sau accesibile prin website sau prin website-uri afiliate sau legate de acesta;
  • Să nu interfereze cu sau să perturbe în vreun fel utilizarea acestui website, a website-urilor afiliate acestuia sau a website-urilor legate de acesta de către alte persoane;
  • Să nu folosească acest website, website-urile afiliate acestuia sau website-urile legate de acesta pentru activități ilegale, care includ, dar nu se limitează la spam, junk mail, chain leters etc.
  • Să nu încerce să obțină accesul neautorizat la acest website sau la părți ale website-ului care nu sunt general disponibile publicului
  • În general, să aibă o conduită legală, de bună-credință și neabuzivă în legătură website-ului, noi, precum și orice altă terță parte.

 

Conținutul și disponibilitatea website-ului

Conținutul postat pe website, inclusiv text sau imagini, are un caracter pur informativ.

Putem înceta, schimba, suspenda sau întrerupe orice aspect care ține de acest Website, inclusiv disponibilitatea oricărui conținut, la discreția noastră.

IP Boutique, la discreția sa, poate impune anumite limite cu privire la funcționalitățile website-ului sau poate restrânge accesul la anumite părți sau la întreg website-ul. În mod particular, IP Boutique poate să vă interzică accesul la website, la orice moment.

Postările cu privire la produsele și serviciile afișate pe website pot fi modificate la orice moment, fără vreo înștiințare prealabilă. Deși facem eforturi să menținem conținutul de pe website actualizat, nu va putem garanta ca acesta va fi mereu la zi.

 

Raspunderea Utilizatorului

Va angajați să ne despăgubiți pentru orice pierdere sau prejudiciu rezultând din încălcarea acestor T&C de către dvs. sau de către persoanele pentru care sunteți ținut să răspundeți.

 

Raspunderea noastră

Informația afișată pe website nu creează nicio obligație legală sau răspundere pentru IP Boutique sau afiliații săi.

Acest website și conținutul făcut disponibil prin intermediul său sunt furnizate ca atare, pentru scopuri pur informative.

In cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, IP Boutique nu are nicio răspundere și nu oferă nicio garanție cu privire la orice prejudiciu suferit de către Utilizator ca urmarea utilizării website-ului.

 

Proprietate intelectuală

Orice conținut furnizat prin intermediul website-ului sau inclus, inclusiv, dar fără a se limita la: design, text, software, cod-sursă sau cod-obiect, grafică, sunete, animații etc., precum și orice alte active de proprietate intelectuală (“Conținut”) este deținut de către IP Boutique sau licențiat acestuia și/sau afiliaților săi și este protejat de legea aplicabilă. Conținutul nu va putea fi modificat, copiat, distribuit, reprodus, republicat, descărcat, afișat, postat, transmis sau transferat în orice formă, fără autorizarea scrisă a IP Boutique.

Toate mărcile afișate pe website, indiferent că sunt înregistrate sau nu, sunt proprietatea IP Boutique sau a afiliaților săi și nu va putea fi copiat, imitat sau folosit în orice mod, în tot sau în parte, fără acordul scris al IP Boutique.

Nimic din cele prezentate pe website nu va putea fi interpretat ca o licență sau cesiune sau transfer de drepturi de proprietate intelectuală deținute sau aflate în proprietatea IP Boutique.

 

Lege aplicabilă sau jurisdicție

Acești T&C sunt guvernați de legea română și orice dispută cu privire la acestea va fi soluționată de instanțele competente din România de la sediul nostru.

 

Modificări ale T&C

Din timp în timp este posibil să modificăm acești T&C pentru a reflecta schimbările legislative sau modificările politicilor noastre interne, ale website-ului sau ale tehnologiei pe care o folosim. Când reveniți, vă rugăm să verificați versiunea/data T&C aplicabile și eventualele amendamente survenite.

 

Linkuri către website-uri terțe

Acest website poate conține linkuri către website-uri terțe. Aceste linkuri sunt furnizate cu titlu pur informativ și constituie o recomandare sau asociere a noastră cu respectivele terțe părți, fiind exclusă orice răspundere a noastră pentru aceste website-uri, conținutul lor, serviciile sau produsele oferite prin intermediul lor, sau pentru companiile sau persoanele asociate cu aceste website-uri terțe. Vă invităm să vă luați măsurile de precauție necesare și manifestați diligență atunci când accesați aceste website-uri terțe.